ขอมอบเข็มกลัดที่ระลึก

ขอมอบเข็มที่ระลึกโครงการภาคภูมิแผ่นดินไทย
แทนคำขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ในการเติมความภูมิใจให้เต็มชาติ