ผู้สนับสนุน

ภาคประชาสังคม

  • อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
  • สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
  • สมาคมศิลปินตลก ประเทศไทย

ภาครัฐ

ภาคเอกชน

close